Návštěvní řád areálu SK Chrlice

Areál SK Chrlice o.s. je sportovně kulturním areálem umožňujícím sportovní vyžití členům SK Chrlice o.s. i nečlenům dle určitých organizačních pravidel, které jsou obsaženy v tomto „Návštěvním řádu“. Areál je také k dispozici ke sportovním, kulturním a společenským akcím i jiným spolkům, obchodním společnostem a jiným institucím na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi SK Chrlice o.s. a žadatelem.

Při návštěvě areálu jsou návštěvníci povinni řídit se níže uvedenými pravidly: 

  1. Při pohybu v areálu jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny správce areálu nebo členů výboru SK Chrlice. Při pohybu v restaurační části areálu navíc dbát pokynů provozovatele restaurace, případně jeho obsluhy.
  2. Nečlenům SK Chrlice je zakázáno pohybovat se v prostorách areálu, v době mimo konání sportovních nebo společenských akcí, bez vědomí správce objektu. V době provozu letní části restaurace se lze zdržovat v území vymezené dřevěným oplocením.
  3. Návštěvníci areálu SK Chrlice se musí  zdržet jakýchkoliv činností, které by vedly k poškození areálu nebo jeho zařízení.
  4. Návštěvníkům areálu (mimo členy SK Chrlice a hráčů soupeře v době konání sportovních utkání) je zakázáno vstupovat na travnatou a náhradní hrací plochu bez povolení správce objektu.
  5. Je zakázáno zdržovat se a vstupovat do areálu SK Chrlice v nočních hodinách od doby uzavření restaurace do ranního příchodu správce objektu nebo pracovníků restaurace.
  6. Veškeré sportovní a společenské akce, konané v areálu SK Chrlice, musí být dopředu projednány a povoleny výborem SK Chrlice a je pro ně určen speciální režim využití areálu dle sjednaných smluvních podmínek s pořadatelem akce.
  7. Bez povolení SK Chrlice nelze v prostorách areálu vykonávat žádnou obchodní činnost, instalovat stánky s občerstvením nebo s obchodním zbožím.
  8. Do areálu SK Chrlice je zakázáno vjíždět motorovými vozidly, vyjma vozidel, která mají vjezd povolen výborem SK Chrlice.
  9. Psi se mohou pohybovat v areálu pouze v prostorách dřevěné zahrádky s povolením provozovatele restauračního zařízení, musí být na vodítku a vybaveni náhubkem.

V Chrlicích dne 27.5.2008

                                                                                                                                                                                 výbor SK Chrlice