Členské příspěvky a příspěvky na sezónu 2024

Platbu členských příspěvků a příspěvků na činnost uhraďte na číslo účtu 94938621/0100, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno člena, za kterého je platba uhrazena. 

Pro rok 2024 je výše příspěvku na činnost stanovena takto:

kategorie příspěvek na činnost  FAČR celkem
dospělí 2 400 400 2 800
dorost, žáci, přípravka 2 400 200 2 600
staří páni 1 000     0 1 000
trenéři, členové výboru        100 400    500
ostatní členové (neaktivní)     100     0    100