V měsíci únoru se dokončují stavební práce v šátnách. Od listopadu se provádí rekonstrukce sociálního zařízení v provozní budově. Tyto práce zahrnují kompletní opravu koupelny (nově svedený odpad, nové sprchy, umyvadla, obložení a podlahy) a opravy záchodů. Záchody jsou nově upraveny tak, že byly rozděleny na vnitřní a venkovní část. Ve vnitřní části, pro hráče a rozhodčí, byl vybudován záchod se dvěma pisoáry, venkovní část zahrnuje kompletní opravu stávajících záchodů. Byly vybudovány zcela nové záchody pro dámy a i pánská část je kompletně vyměněna, klasický "žlábek" vystřídaly samosplachovací pisoáry a došlo ke stavebnímu oddělení pánské a dámské části. Nové záchody splňují ta nejpřísnější hygienická kritéria.
Stavební práce zajišťovala brněnská firma Huslík, s.r.o., která odvedla velmi kvalitní práci a vyšla nám vstříc ve všech souvisejících změnách, které se v průběhu opravy vyskytly a zaslouží od nás velkou pochvalu. Celkové náklady těchto oprav přišly na necelých 600.000,-Kč, z toho nám 380.000,- Kč poskytl jako dotaci Jihomoravský kraj, na vícenáklady vzniklé v průběhu stavby (chybějící izolace na WC, nutná oprava elektrické rozvodné skříně) nám schválila v prosinci 2014 Rada městské části Brno-Chrlice dotaci ve výši 20.000,-Kč, zbylou část jsme dofinancovali ze svého rozpočtu i z provozních dotací, které každoročně dostáváme z úrovně statutárního města Brna a Úřadu městské části Brno-Chrlice, za což všem patří náše velké poděkování. Náš areál i v této oblasti bude poskytovat členúm klubu i ostatním návštěvníkům areálu odpovídající zázemí.

Rekonstrukce sociálního zařízení v provozní budově
SK Řícmanice vsSK Chrlice
1:2
POSLEDNÍ ZÁPAS
SK Chrlice vsSK Obřany
ne 4. 6. 2023 v 17.30 hod
PŘÍŠTÍ ZÁPAS
logo

všechna práva vyhrazena © 2013 SK Chrlice, o.s., Blümlova 41, 643 00 Brno, IČ: 44990936, design by dwgd, powered by Alff